photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja ProGeotech 2020

czwartek 30.01.2020

7-8 lipca 2020 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbędzie się III Konferencja Naukowo – Techniczna ProGeotech 2020 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Organizatorami Konferencji jest Katedra Geotechniki SGGW w Warszawie, Polski Komitet Geotechniki oraz Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny.

Więcej informacji znajduje się stronie WWW Konferencji.


Konferencja IPB 2019

środa 21.11.2018

8-10 lipca 2019 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się Ogólnopolska  Konferencja Naukowo – Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” pod Patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami Konferencji był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Katedra Geoinżynierii. Więcej informacji znajduje się stronie WWW Konferencji.

 


Konferencje geotechniczne 2018

środa 4.10.2017

Zapraszamy do udziału w XVIII Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz

VII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW, które odbędą się w dniach 4-7 września 2018 r.

w Laboratorium Centrum Wodne na kampusie SGGW. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji.

 


Konferencja ProGeotech 2016

środa 28.10.2015

28-29 września 2016 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się II Konferencja Naukowo – Techniczna ProGeotech 2016 „Projektowanie geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia projektowe”. Organizatorami Konferencji byli Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Polski Komitet Geotechniki oraz Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny.

Więcej informacji znajduje się stronie WWW Konferencji, Komunikacie 1 oraz w Komunikacie 2.

 


Zaproszenie na sympozjum

piątek 9.10.2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na II Sympozjum Naukowo – Techniczne „Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”, które odbędzie się 29 października br. w Warszawie na terenie Kampusu SGGW.

Organizatorami są Polski Komitet Geotechniki O/S oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Udział w sympozjum jest bezpłatny. Program oraz informacje dotyczące organizacji sympozjum są dostępne w załączniku. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie uczestnictwa.

Z poważaniem

Mariusz Lech Sekretarz O/S PKG


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się