photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


CENTRUM WODNE

wtorek 23.08.2011

Centrum Wodne SGGW w Warszawie wyposażone jest w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt do badań laboratoryjnych i terenowych.

Katedra Geoinżynierii posiada sześć pracowni do badań laboratoryjnych i jedną pracownię sprzętu do badań terenowych.

Opiekunem technicznym Laboratoriów Geotechnicznych w Centrum Wodnym jest dr inż. Jacek Bąkowski


Laboratoria Geotechniczne w Centrum Wodnym:

Pracownia Badań Geosyntetyków – sala 2.14

dr inż…………

Pracownia Badań Dynamicznych Gruntów i Skał – sala 2.15

dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

Pracownia Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał sala 2.16

dr inż. Małgorzata Wdowska

Pracownia Monitoringu Przepływu Wód Podziemnych sala 2.17

dr inż. Edyta Malinowska

Pracownia: Spektromet adsorpcji atomowej (ASA) sala

dr Hanna Złotoszewska-Niedziałek

Pracownia sprzętu do badań terenowych – sala 0.16A

dr inż. Marek Bajda


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się