photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


STUDIA PODYPLOMOWE PŁATNE 2012

wtorek 20.11.2012

W Katedrze Geoinżynierii WBiIŚ w terminie 03.03.2012 – 15.12.2012 realizowane będą STUDIA PODYPLOMOWE „Projektowanie geotechniczne”. Planowany jest nabór 45 uczestników.  Rekrutacja na zasadzie kolejności zgłoszeń odbywa się w terminie 15.11.2011 – 15.02.2012. Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanych w roku 2009 przez Katedrę Geoinżynierii WIiKŚ  studiów podyplomowych „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko”  znajdują się na stronie internetowej studiów podyplomowych.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się