photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dydaktyka

środa 7.10.2009

Działalność dydaktyczna w Katedrze Geoinżynierii prowadzona jest w trzech Zakładach na studiach  I stopnia (inżynierskich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich), zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, na kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska.

W ramach dydaktyki prowadzone są wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się