photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Hydrogeologii

poniedziałek 8.02.2010

Rys Historyczny i Zakres Badań

Laboratorium hydrogeologii powstało w 1971 roku. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów geologicznych realizowanych na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska oraz na Międzywydziałowym studium Ochrony Środowiska. Wyposażone jest w kolekcję minerałów i skał. Ucząc się ich rozpoznawania i klasyfikacji, studenci poznają podstawowe geologiczne procesy litotwórcze i sposoby ich zapisu w składzie mineralnym, strukturach i teksturach skał.

W laboratorium znajduje się także archiwum map geologicznych Polski. Zbiór zawiera arkusze wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny: Map Geologicznych Polski w skali 1:200 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 i Szczegółowej Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapy wykorzystywane są nie tylko w procesie dydaktycznym, ale także w badaniach prowadzonych w Katedrze Geoinżynierii.

Laboratorium dydaktyczne hydrogeologii wyposażone jest także w  stereoskopy oraz kolekcję zdjęć lotniczych, na których studenci uczą się podstaw teledetekcji geologicznej. Wykonując fotointerpretacyjne szkice geologiczne rozpoznają formy geomorfologiczne, granice wydzieleń litologicznych oraz strefy aktywnych procesów geodynamicznych.


Wyposażenie Laboratorium

Na wyposażeniu laboratorium hydrogeologii znajdują się:

– kolekcja minerałów minerałów skał

– kolekcja zdjęć lotniczych

– archiwum map geologicznych Polski

– steroskopy.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się