photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencje geotechniczne 2018

Zapraszamy do udziału w XVIII Krajowej Konferencji MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji MŁODYCH GEOTECHNIKÓW, które odbędą się w dniach 4-7 września 2018 r. w Laboratorium Centrum Wodne na kampusie SGGW. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji.  

Konferencja ProGeotech 2016

28-29 września 2016 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się II Konferencja Naukowo – Techniczna ProGeotech 2016 „Projektowanie geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia projektowe”. Organizatorami Konferencji byli Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Polski Komitet Geotechniki oraz Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny. Więcej informacji znajduje się stronie WWW Konferencji, Komunikacie 1 […]

Zaproszenie na sympozjum

Szanowni Państwo, Zapraszamy na II Sympozjum Naukowo – Techniczne „Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”, które odbędzie się 29 października br. w Warszawie na terenie Kampusu SGGW. Organizatorami są Polski Komitet Geotechniki O/S oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Udział w sympozjum jest bezpłatny. Program oraz informacje dotyczące organizacji sympozjum są […]

Książka „Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych”

Z. Lechowicz, A. Szymański: „Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002; Część I: Metodyka badań   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Część II: Metodyka oblicze  1, 2, 3, 4, 5.

GeoEnvNet

Szczegółowe informacje na temat GeoEnvNet znajdują sie na stronie internetowej projektu.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się