photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencja Naukowa „Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska”.

wtorek 10.12.2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pod nazwą:

Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska.

Konferencja organizowana wspólnie przez Katedrę Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie.

Tematyka Konferencji dotyczyć będzie przydatności kryteriów morfo-stratygraficznych w ocenie parametrów geotechnicznych gruntów, identyfikacji kierunków ewolucji środowiska fluwialnego w kontekście potrzeb budownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej, geomorfologicznych aspektów oceny wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zmiany wywołane działalnością człowieka, a także zastosowania metod analizy morfogenezy obszaru do poszukiwania złóż surowców pospolitych (kruszyw naturalnych, surowców ceramicznych, torfu). Zamiarem organizatorów jest zatem konfrontacja osiągnięć badawczych środowiska geomorfologów z doświadczeniami środowiska szeroko rozumianej geoinżynierii.

Mamy nadzieję, że owocem wymiany doświadczeń będzie wzbogacenie metodyki badań obu środowisk, zwiększenie precyzji uzyskiwanych wyników, a być może także wspólne projekty badawcze czy wdrożenia.

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz do nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów (w terminie do 17.01.2014).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji pod adresem http://geomorf2014.kg.sggw.pl/.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się