photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ZAKŁAD GEOTECHNIKI

środa 7.10.2009

Zakład Geotechniki powstał w 2000 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału i jest kontynuatorem dawnej Katedry Geotechniki, której wieloletnim kierownikiem był Profesor Wojciech Wolski. Aktualnie Zakład tworzy czterech profesorów, jeden starszy wykładowa, siedmiu adiunktów, jeden asystent naukowy oraz dwóch pracowników technicznych i dziewiętnastu doktorantów.

Działalność Zakładu obejmuje dydaktykę, badania naukowe i prace usługowo-wdrożeniowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników. Zakładu realizowane są na trzech kierunkach studiów na poziomie inżynierskim i magisterskim, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych: Budownictwie, Inżynierii Środowiska oraz studiach Ochrona Środowiska.

Zainteresowania naukowe pracowników dotyczą głównie zagadnień zawiązanych z oceną warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowanie posadowień w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, modelowaniem zjawisk geotechnicznych oraz zabezpieczenia inwestycji przed ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko wodno-gruntowe. Pracownicy Zakładu uczestniczą w realizacji projektów badawczych i prac zleconych dla rzecz gospodarki, m.in. budownictwo ogólne i hydrotechniczne, Metro Warszawskie, budownictwo drogowe, składowiska odpadów. Wyniki swoich prac publikują w wielu czasopismach specjalistycznych i monografiach, są również częstymi uczestnikami i referentami licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Wyposażenie naukowo-badawcze Zakładu stanowi wysokiej klasy sprzęt do terenowych badań geotechnicznych i monitoringu budowli oraz jedno z najlepiej wyposażonych w kraju Laboratorium Geotechniczne.

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański prof. zw. ………………… 59 35 252

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek Lechowicz prof. zw. …… 59 35 200 (20)

prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański prof. zw. ………………… 59 35 200 (20)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski prof. zw. ………… 59 35 225

dr hab. inż. Eugeniusz Koda prof. nadzw. …………………… 59 35 218

dr hab. inż. Mirosław Lipiński adiunkt …………………………… 59 35 228

dr inż. Marek Bajda adiunkt ……………………………………… 59 35 216

dr inż. Joanna Fronczyk adiunkt ………………………………… 59 35 207

dr inż. Piotr Król st. wykładowca …………………………………… 59 35 222

dr inż. Mariusz Lech adiunkt ………………………………………… 59 35 207

dr inż. Simon Rabarijoely adiunkt ………………………………… 59 35 230

dr inż. Zdzisław Skutnik adiunkt …………………………………… 59 35 214

dr inż. Małgorzata Wdowska adiunkt ……………………………… 59 35 204

mgr inż. Anna Sieczka asystent naukowy ………………………… 59 35 204

Pracownicy naukowo-techniczni i inni

mgr inż. Agnieszka Kiersnowska specjalista n-t ……………… 59 35 204

mgr Patrycja Musiał st. referent     ………………………………… 59 35 201

Doktoranci

mgr inż. Anna Łada ……………………………………………………… 59 35 213

mgr inż. Bursa Bartłomiej ……………………………………………… 59 35 418

mgr inż. Wojciech Czaczkowski

mgr inż. Piotr Osiński …………………………………………………… 59 35 213

mgr inż. Sylwia Stępień …………………………………………………… 59 35 415

mgr inż. Grzegorz Wrzesiński …………………………………………… 59 35 210

mgr inż. Dorota Wychowaniak ………………………………………… 59 35 418

mgr inż. Andrzej Głuchowski …………………………………………… 59 35 402

mgr inż. Agnieszka Kiersnowska ……………………………………… 59 35 226

mgr inż. Karina Niedźwiedzka ………………………………………… 59 35 213

mgr inż. Łukasz Zawadzki ……………………………………………… 59 35 418

mgr inż. Marcin Biliniak ………………………………………………… 59 35 418

mgr inż. Katarzyna Goławska …………………………………………… 59 35 206

mgr inż. Monika Kulkowska …………………………………………… 59 35 417

mgr inż. Tomasz Pasik …………………………………………………… 59 35 416

mgr inż. Anna Sieczka …………………………………………………… 59 35 204

mgr inż. Emil Soból ……………………………………………………… 59 35 417

mgr inż. Anna Miszkowska …………………………………………… 59 35 213

mgr inż. Monika Kossowska …………………………………………… 59 35 204


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się