photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Badania terenowe

środa 27.01.2010

Badania terenowe wykonywane w Katedrze Geoinżynierii obejmują badania standardowe oraz badania specjalistyczne.


Zakres badań standardowych:

Wiercenia:

–  do głębokości 10 m małośrednicowe i nierurowane oraz z pojedynczym rurowaniem, mechaniczne

–  do głębokości 20 i 30 m z pojedynczym i podwójnym rurowaniem

Pobieranie próbek gruntu o strukturze nienaruszonej z otworów wiertniczych próbnikami cienkościennymi typu Shelby, Osterberg  lub NeSGI

Pobieranie próbek wody

Sondowania:

–  dynamiczne: SL, SC, SPT (w otworze badawczym)

–  statyczne: CPT (stożek Begemanna), PSO  –  sonda krzyżakowa

Badania nośności podłoża i nawierzchni dróg metodą CBR

Badania modułów odkształcenia podłoża i nawierzchni dróg przez obciążanie płytą VSS

Bieżąca kontrola zagęszczenia nasypów i podłoża

Wykonanie i instalowanie piezometrów

Pomiary przemieszczeń budowli (inklinometry, GPS)

Badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi

Zakres badań specjalistycznych:

Sondowania statyczne

–  CPTU  – stożek elektryczny z pomiarem oporu stożka qc, tarcia na pobocznicy fs i ciśnienia wody w porach u

–  DMT (dylatometr Marchettiego)

–  SCPTU (sondowania sejsmiczne „dwugeofonowe”)

–  RCPTU (sondowania elektrooporowe)

System BAT do monitoringu wód podziemnych


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się