photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót

czwartek 8.10.2009

Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót powstała w 2019 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału z Zakładu Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych, Zakładu Inżynierii Rzecznej oraz Zakładu Geotechniki.

Działalność Katedry obejmuje dydaktykę oraz badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry realizowane są na czterech kierunkach studiów na studiach inżynierskich i magisterskich, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz studiach Ochrona Środowiska.

Zainteresowania naukowe pracowników obejmują szeroki krąg zagadnień i dotyczą innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i materiałowych stosowanych w szeroko rozumianym budownictwie, modelowanie procesów środowiskowych, inżynieria rzeczna i hydraulika budowli wodnych z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Przez szereg lat pracownicy Katedry uczestniczą w realizacji grantów, tematów badawczych i prac dla gospodarki. Pomimo skromnej obsady personalnej w Katedrze powstało wiele publikacji naukowych, zarówno w formie monografii, jak i artykułów w prasie fachowej.

Kierownik Katedry    
dr inż. Marzena Lendo-Siwicka adiunkt 59 35249
     
Pracownicy badawczo-dydaktyczni:    
dr hab. inż. Mieczysław Połoński prof. SGGW 59 35240
dr hab. inż. Sławomir Bajkowski adiunkt 59 35289
dr inż. Janusz Urbański adiunkt 59 35290
dr inż. Katarzyna Pawluk adiunkt 59 35248
dr inż. Zdzisław Skutnik adiunkt 59 35214
dr inż. Grzegorz Wrzesiński adiunkt 59 35210
dr inż. Marta Kiraga asystent 59 35290
dr inż. Karina Zabłocka asystent  
mgr inż. Anna Miszkowska asystent 59 35244
mgr Roman Trach asystent 59 35210
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:    
Karolina Boruszewska referent 59 35201
mgr Patrycja Musiał st. referent (urlop)  
Doktoranci    
mgr inż. Jan Kowalski    
Pracownicy emerytowani:    
dr inż. Władysław Matusiewicz    
dr inż. Waldemar Misiak    Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się