photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ZAKŁAD TECHNOLOGII I ORGANIZACJI ROBOT INŻYNIERYJNYCH

czwartek 8.10.2009

Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych powstał w 2000 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału z dawnej Katedry Technologii i Organizacji Prac Wodnych i Melioracyjnych, której wieloletnim kierownikiem był prof. Janusz Sokołowski. Aktualnie Zakład tworzy jeden profesor SGGW, trzech starszych wykładowców, trzech adiunktów oraz dwóch pracowników technicznych pomagających w pracy całej Katedry.

Działalność Zakładu obejmuje dydaktykę oraz badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu realizowane są na trzech kierunkach studiów na studiach inżynierskich i magisterskich, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych: Budownictwie, Inżynierii Środowiska oraz studiach Ochrona Środowiska.

Zainteresowania naukowe pracowników obejmują szeroki krąg zagadnień i dotyczą głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i materiałowych stosowanych w szeroko rozumianym budownictwie. Przez szereg lat pracownicy Zakładu uczestniczą w realizacji grantów, tematów badawczych i prac dla gospodarki. Pomimo skromnej obsady personalnej w Zakładzie powstało wiele publikacji naukowych, zarówno w formie monografii jak i artykułów w prasie fachowej.

Kierownik Zakładu

dr inż. Marzena Lendo-Siwicka adiunkt ………………………………………… 59 35 249

Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Mieczysław Połoński prof. nadzw. ……………………………… 59 35 240

dr inż. Zygmunt Krzywosz st. wykładowca …………………………………… 59 35 246

dr inż. Marzena Lendo-Siwicka adiunkt ………………………………………… 59 35 249

dr inż. Władysław Matusiewicz st. wykładowca …………………………… 59 35 243

dr inż. Waldemar Misiak st. wykładowca ……………………………………… 59 35 245

dr inż. Katarzyna Pawluk adiunkt ……………………………………………… 59 35 248

dr inż. Grzegorz Wrzesiński adiunkt ………………………………………… 59 35 210

Pracownicy naukowo-techniczni i inni

Dariusz Lirczewski kierowca ……………………………………………………… 59 35 247

mgr inż. Ilona Wielomska specjalista n-t ……………………………………… 59 35 202

Doktoranci

mgr inż. Jan Kowalski ……………………………………………………… 59 35 242


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się