photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencja ProGeotech 2016

środa 28.10.2015

28-29 września 2016 w Laboratorium – Centrum Wodne SGGW odbyła się II Konferencja Naukowo – Techniczna ProGeotech 2016 „Projektowanie geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia projektowe”. Organizatorami Konferencji byli Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Polski Komitet Geotechniki oraz Polski Komitet Geotechniki – Oddział Stołeczny.

Więcej informacji znajduje się stronie WWW Konferencji, Komunikacie 1 oraz w Komunikacie 2.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się