photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Oferta usługowa

środa 7.10.2009

W skład Katedry Geoinżynierii wchodzą 3 zakłady: Zakład Geotechniki, Zakład Hydrogeologii, Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych.

W Katedrze zatrudnionych jest 35 osób, w tym 27 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 8 pracowników technicznych. Stanowią oni kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, posiadających uprawnienia budowlane, geologiczne, biegłych w zakresie prognozowania ocen oddziaływania na środowisko oraz certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki.

Katedra dysponuje nowoczesnym laboratorium geotechnicznym, sprzętem do badań terenowych oraz specjalistycznymi pracowniami komputerowymi.

 

Zakres działania Katedry obejmuje:

prace studialne,

prace badawcze,

dokumentacje projektowe,

ekspertyzy,

opinie w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska.


Dokumentacje i sprawozdania mogą być przygotowywane w języku polskim,  angielskim i francuskim.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się